Kontigentsatser for medlemsskab

Hundested Billard Klub er en nøgleklub, hvilket betyder at vi ikke er en klub som har faste åbningstider.


Når man bliver medlem i Hundested Billard Klub, kan man mod et mindre depositum få udleveret en nøgle til klubben, så  man kan spille på det tidspunkt som passer en.


Det er altid muligt at komme på besøg i klubben, og prøve at spille i på vores billard borde uden indmeldelse i klubben,
der er fleste medlemmer typisk om mandagen fra kl. 18:00.


Så her kan man blot komme en tur forbi klubben hvor døren er åben.


Ellers er man velkommen til at kontakte vores formand Kim Fink på 30-757088 og lave en aftale.

Kontingent gruppe

Pris pr. år

Betingelser

Senior med startbog

1400,- kr. pr år

Kan deltage i alle eksterne turneringer

Senior uden startbog

1200,- kr. pr år

Kan kun deltage i de interne turnering

Junior op til 25 år

150,- kr. pr år

Kan deltage i alle eksterne turneringer

Nøgle depositum

125,- kr. 

Depositum returners ved udmeldelse

Kontingentet opkræves 2 gange årligt - hhv. 1. april og 1. oktober.


Startbog betaling opkræves ved sæsonens start i september.


Hundested Billard Klub dækker ikke rejseomkostningerne, i forbindelse med deltagelse i eksterne turneringer, dette afholdelse af medlemmet selv.